Contributie

CONTRIBUTIE 2022 JBV DE WALNOOT
De contributie bedraagt €45,00*
Opzegging lidmaatschap voor 20 december 2021

De kosten voor DE NJBB bedragen in 2022
Bondsbijdrage senioren €23,25
Bondsbijdrage senioren vanaf 1 juli €11,65
Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) €11,65
Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) vanaf 1 juli €5,80
Administratiekosten overschrijven €5,00
Administratiekosten extra lidmaatschap €5,00

* De contributiebedragen worden naar rato verrekend op moment van aanmelden.