Contributie

CONTRIBUTIE 2024 JBV DE WALNOOT
De contributie bedraagt €48,90*
Opzegging lidmaatschap voor 20 december 2024

De kosten voor DE NJBB bedragen in 2024
Bondsbijdrage senioren €26,50
Bondsbijdrage senioren vanaf 1 juli €13,25
Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) €13,25
Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) vanaf 1 juli €6,50
Administratiekosten overschrijven €5,30
Administratiekosten extra lidmaatschap €5,30

* De contributiebedragen worden naar rato verrekend op moment van aanmelden.