Contributie

CONTRIBUTIE 2023 JBV DE WALNOOT
De contributie bedraagt €46,55*
Opzegging lidmaatschap voor 20 december 2023

De kosten voor DE NJBB bedragen in 2023
Bondsbijdrage senioren €23,90
Bondsbijdrage senioren vanaf 1 juli €12,00
Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) €12,00
Bondsbijdrage jeugd (tot 18 jaar) vanaf 1 juli €6,00
Administratiekosten overschrijven €5,00
Administratiekosten extra lidmaatschap €5,00

* De contributiebedragen worden naar rato verrekend op moment van aanmelden.