Gastboulers

Beste gastbouler!

Middels deze informatiebrief willen wij U op de hoogte brengen van de verandering die per 1 April 2020 van kracht gaat worden voor U als gewaardeerde gastbouler bij vereniging JBV de Walnoot. In de tekst hieronder zullen wij U stap voor stap, uitleg geven hoe deze verandering tot stand is gekomen en welke verandering dit voor U meebrengt.

Verenigingshistorie JBV De Walnoot.
JBV De Walnoot is opgericht op 27 januari 1986 door een fanatieke groep vrienden en jeu de boules geïnteresseerden. De oprichting vond plaats in het toenmalige Gemeenschapshuis de Walnoot in de wijk Selissen in Boxtel. De naam van de vereniging heeft vandaaruit ook zijn oorsprong gekregen. Er werden 3 buitenbanen aangelegd rond het gemeenschapshuis en de club was daarmee een feit! Al snel was er in de koudere maanden behoefte aan een binnen accommodatie en deze werd gerealiseerd middels een op de kop getikt oud schoolgebouw. Na gedwongen verhuizingen van het Maria-Regina Plein in Selissen, via de voormalige locatie van de gezondheidsdienst voor dieren, hebben we onze intrek genomen op de locatie Selissenwal 25 te Boxtel. Een vereniging inmiddels uitgegroeid tot zo’n 150 leden en nog steeds binnen onze favoriete wijk gelokaliseerd waar de oorsprong van onze vereniging plaatsvond.

Gastboulers systeem anno 2019 en daarvoor.
Zoals hierboven al vermeld is de vereniging ontstaan uit een fanatieke groep vrienden. Natuurlijk bleef het niet bij deze vriendengroep en kwamen er ook toen al in die tijd van de gulden vaak geïnteresseerden voorbij die graag eens een balletje mee wilden gooien. In de late jaren tachtig werd het wedstrijdelement tijdens een partijtje jeu de boules vaak van extra elan voorzien door voor geld te spelen tegen elkaar en wat was er nu gemakkelijker om daar als inleg een gulden voor te nemen. Al snel werd de vertaalslag gemaakt naar geïnteresseerden om ook voor hun deelname zonder lidmaatschap van de vereniging een vergoeding te vragen van deze bewuste gulden om het zo mogelijk te maken voor deze personen zich binnen de vereniging te oriënteren. Met de verandering van de gulden naar de euro in het jaar 2002 zijn we uitgekomen bij de vergoeding die zelfs anno 2019 nog aan U werd gevraagd om eens aan onze sport te proeven.

JBV de Walnoot anno 2020.
Zoals U gelezen hebt in bovenstaande tekst is er een behoorlijke metamorfose ondergaan binnen onze vereniging in der loop de jaren. Het contrast waar we mee te maken hebben in 2020 ten opzichte van het ontstaan van de vereniging is enorm. Organisatorisch is er in 2018 een verandering ingezet, welke ons dichter bij een verenigingscultuur gaat brengen op de basis van vrienden voor vrienden. Echter dit heeft zo zijn weerslag op de diverse gebruikers en leden van onze accommodatie. Met als gevolg dat niet alleen U, als gastbouler daarmee geconfronteerd wordt. Ook onze huidige leden worden hier van tijd tot tijd mee geconfronteerd.

JBV de Walnoot (actief) democratisch.
Een democratische cultuur waarbij leden gelijke rechten en gelijke plichten hebben, is een principe waarmee het bij vereniging JBV de Walnoot allemaal begonnen is in 1986. Echter door de tijd heen heeft o.a. de veranderingen van onze maatschappij, het vanzelfsprekende karakter van democratie deels laten verdwijnen met tot gevolg hebbende dat leden het normaal zijn gaan vinden dat alles automatisch voor ze geregeld en georganiseerd werd en wordt, onder het motto van ik betaal toch contributie. JBV de Walnoot heeft hierin sinds 2018 een heldere koers neergezet om onze leden op verschillende gebieden binnen de vereniging in te zetten om hierin samen de vereniging te ondersteunen.

Een gastvrije vereniging.
Jeu de boules, een sport voor iedereen! Iedereen op zijn of haar niveau, of je nu recreatief of competitief, Individueel of in team verband speelt deze sport sluit bij ieders behoefte aan en past binnen ieders financiële budget.
Door de samenwerking met de Gemeente Boxtel is het mogelijk geworden om midden in de wijk Selissen op een toplocatie een “Bouledrome” gerealiseerd kon worden in 2006.
Precies deze “Bouledrome” waar U als gastbouler regelmatig gebruik van maakt, tegen een lucratieve onkostenvergoeding, lees €1,00/deelname moment, zonder dat daar een tegenprestatie van U als gastbouler tegenover staat.

Het nieuwe Gastboulers systeem anno 1 april 2020.
De term gastbouler per anno 1 april 2020 is een benaming voor een persoon die geen lid is van de vereniging JBV de Walnoot maar wel de mogelijkheid wordt geboden om aan onze vereniging en sport te snuffelen middels deelname aan interne jeu de boules activiteiten. Wij als bestuur van JBV de Walnoot zijn van mening dat dit moet worden mogelijk gemaakt middels een nog groter gastvrij karakter en op basis van geen vergoeding aan de vereniging! Wij stellen daarom voor alle gastboulers, een “gastboulers” deelname kaart ter beschikking die na volledig en correct te zijn ingevuld het recht geeft op 6 deelname sessies. Elke gastbouler overlegt deze kaart bij binnenkomst bij de wedstrijdleiding waarna de kaart van een unieke stempel zal worden voorzien. Middels deze 6 gratis deelname momenten heeft iedere gastbouler de mogelijkheid om uit te vinden of de vereniging JBV de Walnoot aansluit bij zijn of haar persoonlijke verwachtingen.
Mocht U nu na het verbruik van de 6 deelname momenten geen heldere keuze kunnen maken neem dan even contact op met coordinator.jbv@gmail.com wij helpen u graag verder.

Echter hopen wij natuurlijk dat U razend enthousiast bent en dat wij U kunnen triggeren om over te gaan tot lidmaatschap van onze verenging! Om U op weg te helpen met het maken van de juiste beslissing hebben wij het U zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Bijgevoegd in deze envelop vindt u de volgende documenten; Een gastboulers deelname kaart, informatie over de kosten van een lidmaatschap, een machtigingsformulier en een ondersteunend huishoudelijk regelement.

We hopen U op termijn als lid te mogen verwelkomen.

Vriendelijke groeten,

Bestuur JBV de Walnoot