Contributie 2021

Lees verder

Hoezo, Jeu de Boules stoffig?
Wij maken het leuk!”

Lees verder

Contributie

Per 01-01-2021 zijn de prijzen* om lid (vanaf 18 jaar) te zijn bij JBV de Walnoot als volgt:

Bondsbijdrage €23,00 (jeugd tot 18 jaar €11,50, dus totaal €55,50)
Contributie €44,00
Totaal per jaar €67,00

Zoals je gewend bent zal JBV de Walnoot de contributie automatisch afschrijven per einde januari.

*Prijzen zijn geïndexeerd