Nederlandse Petanque Competitie 2018-2019

Welkom op deze pagina.

Het team bestaat uit:

Links voor Sjaan Lavrijsen, Netty van Vught, Ria van Breugel en Narda van Weert.

Achter Ellie van de Horst en Jos Krijnen.

.